مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

خائن کیست؟

افسران - خیانتکاران را همه می شناسند سردار ...  سینه چاکان کدخداپرست!نویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : جمعه 2 مهر‌ماه سال 1395