مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

دولتمردان ما یاد بگیرن لطفا!!!

افسران - کاش یک هزارم این کلام قدرتمندانه و فصیح را در دولت شرمسار روحانی میدیدیمنویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1395