مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

اعتماد به آمریکا= سیلینویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1395