مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

جهانگیری کی پاداش نجومی اش را به بیت المال برمیگرداند؟؟؟
افسران - رئیس جمهور می داند که دریافتی اعضای هیات دولت او چه میزان است ؟


نویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1395