مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم

افسران - مقام معظم رهبرینویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1395