مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

میخواهند با بتن خون شهید را پایمال کنند

افسران - چیزی را که برایش خون دادی، بتن می‌گیرند...

در سالگرد شهادت شهید  احمدی روشن متاسفانه قلب راکتور اراک با بتن پر می شود ...
نویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : چهارشنبه 23 دی‌ماه سال 1394