مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

نگهبان دل

افسران - نگهبان دلنویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : جمعه 4 دی‌ماه سال 1394