مسجد ابولفضل حسن آباد مشیر یزد

غریب

افسران - شیعه به غریبی عادت داردنویسنده : مهدی ایزدی
تاریخ : چهارشنبه 2 دی‌ماه سال 1394